1- TARAFLAR
1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Usta Bilgi Teknolojileri (Usta olarak anılacaktır) ile hizmet veya servislerinden faydalanan kişi yada kuruluş (Müşteri olarak anılacaktır) arasında usta 'ya ait olan   internet adresinde faaliyet gösteren internet sitesinin (Site olarak anılacaktır) kullanımı ve bu site üzerinden satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alinmiş sayılacaktır. 1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.
 
2- KONUSU
2.1: İş bu sözleşme müşteri tarafından site üzerindeki işlemlerinde, siparişlerinde, gönderdiği mesajlarında kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri, siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında usta 'ya ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir. Bu hizmet ve işlem açıklamaları aşağıdaki gibidir. 2.2: Üyelik bilgileri müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından müşteri ve üyenin bu bilgileri hatasız, eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır.
 
3- SORUMLULUKLAR
3.1: Usta, müşterinin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin kabulü mesajı ile Usta ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul edip söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt edecektir. 3.2: Ödeme şekli, KDV farkları sipariş sırasında çıkartılacak toplam miktar ile belirtilerek müşterinin aylık veya yıllık ödeme tercihlerine göre ödemesi gereken ücretler Usta tarafından bildirilecektir. 3.3: Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra Usta, müşteri siparişi detayında bulunan hizmete ilişkin kontrol panel, ftp, SQL ve e-mail kullanıcı adları ve şifrelerini müşteriye iletecek ve hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluğu müşterinin sorumluluğunda olup bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan müşteri sorumlu olacaktır. 3.4: Müşteri aldığı hizmet dahilinde Usta tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, hosting hesabından faydalanırken Usta tarafından yayınlanan her türlü ihtar yada bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, almış olduğu bulundurma hizmetinde kendisine ücretsiz ve sınırsız olarak verilen hizmetleri yine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz, satamaz ve kiraya veremez. 3.5: Müşteri hizmet dahilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bu tarz bir sorundan dolayı herhangi bir problem yaratmamayı, oluşabilecek sorun ve problemlerde zararı karşılamayı taahhüt eder. 3.6: Müşteri alan adi, hosting veya aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlülüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder. 3.7: Müşteri hizmeti dahilinde barındırdığı tüm dosya, doküman ve programlardan, web sitesi ve e-mail hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder. Müşter bu veya benzeri konuda doğabilecek sorunlardan Usta 'ya herhangi bir kusur iletilemez. Usta müşterinin web site sayfalarını gönderilmeden önce gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya kullanıcı tarafından yapılmış sayfalar için herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz. Usta kullanıcı hesaplarını bu ana hatları ihlal ettiği için veya başka bir sebeple veya Usta 'nın kendi veya kullanıcılarından herhangi birinin işine zararlı olduğuna inandığı için fesih edebilir. Usta hukuka aykırılık eden filleri ve eylemleri öğrendiğinden itibaren müşteriye haber vermeden müşterinin aldığı hizmet veya servisi geçici veya kalıcı olarak durdurma veya silme hakkına sahiptir. 3.8: Usta, sağladığı hizmet içerisinde bulunan müşteri verilerinin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, e-mail ile kullanılan tüm verilerden doğabilecek hiç bir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu verilerin yedekleme ve saklama yükümlükleri müşteriye aittir. Usta müşterinin tüm verilerini düzenli bir biçimde yedekleme ve bakim işlemine tabi tutacaktır. Buna rağmen Usta hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti veya veri kaybından dolayı oluşabilecek hatalardan, zarardan ve ziyandan Usta sorumlu değildir. Verilerin yedeklenmesi sözleşme metninde aksi belirtilmediği sürece müşterinin sorumluluğundadır. 3.9: Usta, müşteri tarafından sipariş verilmiş ve ödemesi sorunsuz olarak gerçekleştirilmiş domain name tescil (Alan adı tescil)işlemlerini yürütecektir. Tescil edilen ve sipariş ile kabul edilen tescil talebi ile ücreti ödenen domain name'in (Alan adının) sahibi müşteridir. Usta bu konuda müşterinin talepleri doğrultusunda domain name üzerinde işlem yapabilecektir. Müşteri tarafından domain name üzerinde bir düzenleme, değişiklik ve transfer talebelerini en kısa sürede yapacaktır.
 
4- SÜRE
4.1: İş bu sözleşme sipariş ve ödeme işlemlerinin internet ortamından Usta'ya iletilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri baslar. 4.2: Sözleşme süresi müşterinin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır. 4.3: Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 10 is günü öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişler ise sözleşme ayni şart ve hükümler ile önceki sözleşme süresi kadar uzar. ( Ücret hususunda meydana gelen değişiklikler saklıdır.)
 
5- ÜCRET
5.1: İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV sonradan dahil ederek hesaplanır ve müşteriye gösterilerek tahsilat gerçekleşir. 5.2: Usta önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.3: Usta tarafından hizmetin ücreti döviz üzerinden beyan edilmiş ise Usta 'nın sistemi hizmetin alınacağı günkü Merkez bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek müşteriye iletir ve müşteri bu rakama göre ödemesini gerçekleştirir. 5.4: Müşteri almış olduğu hizmete ilişkin ödemesini, hizmeti almak için müracaatının ardından aynı gün içerisinde ustanın internet üzerindeki güvenli ödeme sayfasını kullanarak kredi kartı ile veya usta 'nın banka hesap numaralarına veya Usta'ya elden ödemekle yükümlüdür. 5.5: Ödemenin gecikmesi durumunda Usta kur farkı faturası kesme hakkını saklı tutar. 5.6: Usta, müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, açma veya iptal etme hakkını saklı tutar.

5.7 : Sipariş esnasında belirtildiği gibi domain/alan adı işlemlerinde geri ödeme yapılmaz.
 
6- ASKIYA ALINMA
6.1: Ödeme konusunda problem yaşanması, müşterinin ödemesini güvenli ödeme sayfasından yapmaması, ödemeyi bankaya göndermemesi veya ustaya elden teslim etmemesi gibi durumlardan dolayı Usta, müşteriye verilen hizmetlerin tümünü, e-mail, web, ftp hesaplarının tamamını durdurma hakkını saklı tutar. 6.2: Bu durumun devam süresince müşteri adına e-mail, web, ftp erişimleri yapılamaz ve e-mail hesapları bloklanarak gelen e-mailler geri çevrilir. 6.3: Sunucu üzerinde site başına en fazla CPU ve RAM kullanım oranı %10 'dur. %10 'u geçen kullanıcı hesapları , ilk uyarının ardından askıya alınır.

6.4: Sunucu üzerindeki tüm yazılımların güvenliği müşterilerimize aittir. Chmod 777 'den kaynaklanabilecek yada yazılımınız ile ilgili güvenlik açıklarından oluşacak sonuçlardan şirketimiz sorumlu değildir. 6.5: SPAM, alıcının isteği dışında toplu ve/veya ticari amaç taşıyan mesajların Internet yolu ile gönderimidir. SPAM gönderimi, Usta' ya olan güveni zedelediği gibi, ayni zamanda Usta sistemlerinde aşırı yüklenmelere sebep olarak, müşterilere sağlanan servislerde aksamalara neden olabilmektedir. Usta' dan SMTP hizmeti alanlar, SPAM gönderimi yapamazlar. Kendisine ait bir SMTP sunucusu bulunduran kullanıcılar, Usta' den SMTP hizmeti alsınlar ya da almasınlar, kendi sunucularındaki SMTP hizmetini, SPAM gönderimini kolaylaştıracak şekilde korumasız ve 3. kişi/kurumların kullanımına açık şekilde çalıştıramazlar. 6.6: GENEL AHLAKA ve GELENEKLERE AYKIRI DAVRANIŞ ve YAYINLAR
Usta servislerinin, kamu tarafından kabul görmüş genel ahlak ve geleneklere aykırı davranışları gerçekleştirmek için kullanılması ve/veya buna aracı olunması durumunda Usta müşterinin hizmetlerini iptal etme veya askıya alma hakkını saklı tutar. 6.7: SALDIRGAN ve TEHDİTKAR DAVRANIŞLAR
Usta servislerinin, müşterinin 3. şahıs ve/veya kurumlara karsı saldırgan ve tehditkar davranışlar içerecek şekilde kullanımını tespit etmesi durumunda Usta müşterinin hizmetlerini iptal etme veya askıya alma hakkını saklı tutar. 6.8: DİĞER BİLGİSAYAR veya AĞLARA YASADIŞI YOLLARLA veya YETKİSİZ ERİŞİM
Başkalarına ait bilgisayar, kullanıcı hesabı veya ağlara yetkisiz veya yasadışı yollarla erişmeye çalışmak ("hacking" veya "hacker" olarak tanımlanan davranışlar) ve sistemlere yasadışı veya yetkisiz şekilde ulaşmayı sağlayacak diğer aktiviteler ("port scan", "stealth scan" v.b. aktiviteler) için kullanılması durumunda Usta Müşterinin almış olduğu hizmetleri geçici olarak veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar. 6.9: VİRÜS, KURTÇUK, TRUVA ATI v.b. ZARAR VERİCİLERİN DAĞITIMI İLE İLGİLİ AKTİVİTELER
İnternet virüsleri, kurtçuk, Truva atı gönderimi veya "pinging", "flooding", "mailbombing", "denial of service" gibi, diğer kullanıcıların, Usta ağını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, servis ve/veya cihazın kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktiviteler tespit edildiği durumda Usta Müşterinin almış olduğu hizmetleri geçici olarak veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar. 6.10: DİĞER YASADIŞI AKTİVİTELER
Burada belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivite yasaktır.
 
7- FESİH
Müşteri is bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde yada is bu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 5 günden fazla devam etmesi halinde, Usta hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında müşteri; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 5 katı ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 10 gün önce yazılı olarak ihtar etmek şartı ile is bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir. Sözleşmenin sona erme süresinden önce müşteri tarafından fesih edilmesi halinde sözleşme sonuna kadar ödenecek olan ücretlerin 1/2 sini defaten ve peşin olarak ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
 
8- İLETİŞİM VE BİLGİ ADRESLERİ
8.1: Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sipariş adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. 8.2: Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe veya Usta nın Hizmet Portalında müşterinin kendisi tarafından geçerli değişiklikler online olarak yapılmadıkça eski adresler ve kayıtlar geçerli olacaktır. 8.3: Usta sözleşme süresi içinde müşteri'ye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı yada kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
 
9- ÜCRETİN ÖDENMESİNDE TEMERRÜDE DÜŞÜLMESİ
9.1: Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık başvuru tarihini takip eden 5 gün içinde ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda Usta kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %15 gecikme faizi talep edebilir. Müşteri bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder. 9.2: Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için Usta'nın dava yada icra takibi açması halinde de aylık %15 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50'si kadar cezai şart, %10'u Avukatlık Ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. 9.3: Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde Usta'nın teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen Mahkemelerce teminat istendiğinde, Bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
 
10- YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
10.1: İş bu sözleşme bununla birlikte 10 madde ve alt baslıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak internet ortamında veya yazılı ortamda imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma. siparişin internet ortamında Usta'ya gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). Usta gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt baslıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. 10.2: İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.